Olvera Diego Copa Mundo
Willars medalla México Mundial
Villalobos Meza bronce Mundial
Berlín Estudillo bronce clavados
Gabriela Rodríguez
Mariana Arceo
oro México triatlón Panamericanos