Hamilton mismo coche Checo
Checo práctica libre Austria
Checo primera práctica España
Checo décimo práctica Bélgica